Idén till att starta en stiftelse började ta form hösten 2017. Vi var flera som hade olika erfarenhet av
barn och ungdomar, som inte kom iväg till skolan på dagarna.
Frågorna var många och engagemanget var stort – vi såg att dessa ungdomar mådde bra i stallmiljön och tillsammans med hästen, samtidigt som vi på olika håll hade diskussioner med skola, ungdomarna själva
och andra föräldrar mm. Margret och Louise beslutade sig för att starta en stiftelse – en organisation utan vinstdrivande syfte – medlen skall gå till barnen, ungdomarna och hästarna.
Nu börjar en spännande resa! 
     

Elever med lång och oroande frånvaro

Vi vill erbjuda en alternativ kompletterande verksamhet till skolor för elever med lång och oroande frånvaro sk hemmasittare, som har svårigheter att fullfölja sin skolgång på sin ordinarie skola.

UPPROP
24 & 25 september 2018
plats : Raudhetta gård, 
              Djursjövägen 21, Lindome
tid 17.00 startar vi med mingel 17.45 info

Löfgrens Insamlingsstiftelse ämnar att med insamlade medel skapa ett centrum i en rogivande miljö och omgivning där människor och islandshästar ska få umgås med varandra och lära sig förstå varandras egenskaper i syfte att nå ett gemensamt lärande och läkande.
 
Uppropet syftar till att verka för att barn och ungdomar, som av olika anledningar har en lång och oroande frånvaro från skolan, får en alternativ plats att vara på och få vara delaktiga i hanteringen av hästar och ge dem inspiration och motivation att så småningom kunna återvända till skolan.

Margret Löfgren/ Stiftare

Barnen berättarsjälva


När jag möter hästarna känner jag att allt jobbigt rinner av mig. jag räcker fram min hand mot hästens mule och känner de varma och lugna andetagen. . . . 

Se vår film

Stiftelsen arbetar för:

klicka på en bild för att läsa mer om respektive ändamål.

att utveckla barn och ungdomaR spec.med funktionshinder

dela ut stipendium

ATT STÄRKA barn och ungdomar med lång och oroande skolfrånvaro

ATT Stödja insatser mot vanvårdade hästar

Samarbeta med andra stiftelser