Stiftelsens syfte & ändamål

Stiftelsen ämnar att med insamlade medel stödja rogivande miljöer och omgivningar där barn, ungdomar och islandshästar ska få umgås med varandra och lära sig förstå varandras egenskaper i syfte att nå ett gemensamt lärande och utveckling. 
Läs vidare under respektive flik eller klicka på rutan nedan: .

Stödja alternativa utbildnings insatser

Främja för att utveckla barn och ungdoma spec.med funktionshinder

dela ut stipendium

Främja för barn och ungdomar,med lång och oroande skolfrånvaro

Stödja för att utveckla barn och ungdoma spec.med funktionshinder

Stödja barn och ungdomar, med lång och oroande skolfrånvaro

Stödja insatser mot vanvårdade hästar

Samarbeta med andra stiftelser