Stiftelsens ändamål 7

Dela ut stipendium till barn och ungdomar med intresse för islandshästar och som avser att satsa på sin rid-utbildning, träning och tävlingar, även stipendier till barn och ungdomar som visar intresse för utbildning inom islandshästnäringen och även utbildning inom islandshästens läkande kraft.

dela ut stipendium till barn och unga

Löfgrens stiftelsen kommer att dela ut stipendier till barn och ungdomar som har intresse för islandshästar och som avser att satsa på sin ridutbildning, träning och tävlingar, även stipendier till barn och ungdomar som visar intresse för utbildning inom islandshästnäringen och även utbildning inom hästens läkande kraft.
Margret och Louise Löfgren har under sina många verksamhetsår stött på barn och ungdomar som av ekonomiska skäl inte har kunnat rida i ridskola, åka på tävlingar, träningar mm De vill kunna hjälpa barn och ungdomar som vill satsa på detta och ge dem en möjlighet att söka medel för att kunna förverkliga sitt mål. Du som bidrar till stiftelsen kan, om du vill, märka ditt bidrag med "Stipendie barn och ungdomar". – Då vet du, som givare att pengarna kommer att gå till detta syfte.

Om du som barn och ungdom känner att du vill ansöka om stipendie inom ovanstående, skriv om dig själv, dina mål och vad du ansöker om för syfte och maila till stipendie@löfgrensstiftelse.

Louise Löfgren har även en tävlingsgrupp dit man ansöker om en plats och det kan också vara ett stipendiemedel att få tillgång till en plats i den grupp. Gruppen tas ut under hösten och avser att träna för Louise och även andra tränare och göra en gemensam resa mot tävlingarna under vår och sommar.

Om du som barn och ungdom känner att du vill ansöka om stipendie inom ovanstående, skriv om dig själv, dina mål och vad du ansöker om för syfte och maila till stipendie@löfgrensstiftelse.se