Stiftelsens ändamål 8

Samarbeta med andra stiftelser

Samarbeta med andra stiftelser

Vi vill samverka med andra stiftelser och göra det möjligt för så många som möljigt ur vår
målgrupp att få uppleva islandshästen fantastiska sinne och läkande kraft.
Är du eller vet du någon stiftelse som vill som vår, främja för barn och ungas hälsa.