Stiftelsens ändamål 3

·         Stödja barn och ungdomar, som av olika anledningar har en lång och oroande frånvaro från skolan att med hjälp av islandshästar och en rogivande miljö finna inspiration och motivation att återvända till skolan.

Elever med lång och oroande frånvaro

Vi vill erbjuda en alternativ kompletterande verksamhet till skolor för elever med lång och oroande frånvaro sk hemmasittare som har svårigheter att fullfölja sin skolgång på sin ordinarie skola.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Socialstyrelsen konstaterade nyligen i en rapport (2017), att den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar 10-17 år har ökat med mer än 100% mellan 2006 och 2016. En del av dessa barn/ungdomar har svårt att ta sig till skolan och får lång och oroande frånvaro som ibland utvecklar sig till att de inte kommer till skolan alls och blir sk hemmasittare. Vägen tillbaka till skolan kan vara lång och svår och många skolor har begränsat med resurser och alternativa metoder för att få tillbaka eleverna till skolan. Ibland kan man bryta ett negativt mönster genom att komma till en helt annan miljö. Löfgrens stiftelse vill därför starta en verksamhet för dessa elever som har svårigheter att fullfölja sin skolgång på sin ordinarie skola. Syftet med verksamheten är att öka motivationen för dessa elever att lämna hemmet genom att erbjuda en alternativ lugn och kravlös miljö i samvaro med trygga och lugna islandshästar. Att förstå hästen och hästens beteende ger eleven en möjlighet att få självinsikt samt stärka självkänsla och självförtroende.
Löfgrens stiftelse vill bedriva en kompletterande pedagogisk verksamhet, som arbetar på uppdrag av skola/kommun. Målet med verksamheten är att eleverna, ska kunna återgå till sin ordinarie skola. Det innebär sedan på lång sikt, att vi ger dessa elever en möjlighet att bli välfungerande samhällsmedborgare med en god framtidstro!

*Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Till och med 2016. Rapport Socialstyrelsen. 2017-12-29.

alternativ utbildning

Att verka för alternativa utbildningsinsatser för lärandeideologi, baserad på islandshästens läkande kraft för barn och ungdomar upp till 18 år med eller utan psykisk ohälsa.

utveckla individens sinnen.

Att verka för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som med hjälp av hästens läkande förmåga kan utveckla individens sinnen.

större känsla och förståelse

Att verka för att barn genom att få vara med och hjälpa till med att läka de vanvårdande hästarna ska få en större känsla och förståelse för empati.

dela ut stipendium till barn och unga

Att dela ut stipendium till barn och ungdomar med intresse för islandshästar och som avser att satsa på sin ridutbildning, träning och tävlingar, även stipendier till barn och ungdomar som visar intresse för utbildning inom islandshästnäringen och även utbildning inom hästens läkande kraft.

återvända till skolan

Att verka för att barn och ungdomar som av olika anledningar väljer att vara hemma i stället för i skolan ska få inspiration att upptäcka sig själva för att så småningom återvända till skolan.

dela ut projektmedel

Att dela ut projektmedel till stiftelser, föreningar, organisationer och företag,  gärna i samverkan med utbildning, forskning samt därmed förenlig verksamhet.