Stiftelsens ändamål 6

·         Stödja insatser som ämnar att ta emot vanvårdade hästar och låta dessa ingå i barn och ungdomarnas
närhet för att öka barn och ungdomars förståelse och empati för dessa hästar.

  Stödja insatser som ämnar att ta emot vanvårdade hästar

Vi kommer alltid att ha en plats för eventuellt varnvårdade islandshästar. Vi tror att vi genom vår långa erfarenhet med hästar och vår förståelse för hästens naturliga samspråk kan ta del av och hjälpa en vanvårdad häst. Vi har ibland fått ta del av hästar som av olika anledningar inte har mått bra. Vi har kunnat placera ut dem i någon av våra flockar och de har fått komma in i flocken och hittat sin plats.

Löfgrens Stiftelsen kommer att ha en öppen dörr för att erbjuda plats till vanvårdade hästar.
Detta med syfte att de ska ingå i ungdomarnas rehabilitering. 
Hästar har använts mycket utomlands just i syfte att läka människor.

känsla och förståelse för empati.

Efter ett långt hemmasittande kan man ha fullt upp med att bara ta hand om sig själv.
Vår tanke är, att genom att ta hand om och läka dessa hästar blir man bättre på att ta hand om sig själv .
Att verka för att barn genom att få vara med och hjälpa till med att läka de vanvårdande hästarna ska få en större känsla och förståelse för empati.